Aanmelden kerstmarkt

 50,00 100,00

Meld u aan voor een kraam op de kerstmarkt.
Leden: €50 | Niet leden: €60 | Food-truck (inclusief stroom) € 100,00
Stroom: + €10

Algemene voorwaarden, zie onderaan de pagina.

Artikelnummer: N/B Categorie:

Onze kerstmarkt is op zondag 8 december 2024 van 11.00 tot 16.00 uur.
Het inrichten/opbouwen van uw kraam kan vanaf 9.00 uur.

Meld u aan voor een kraam op de kerstmarkt.
Leden OV Diepenheim : €50 | Niet leden: €60; Food-trucks (inclusief stoom) € 100,00
Stroom: + €10

Algemene voorwaarden/bepalingen Kerstmarkt Diepenheim
Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de kerstmarkt in Diepenheim hierna te noemen ‘organisatie’. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover door de organisatie schriftelijk wordt bevestigd.Artikel 2.
De huurder die kramen of standruimte (hierna te noemen het gehuurde ) huurt op de markt is verantwoordelijk voor de kraam vanaf het moment dat de markttijden aanvangen of zoveel eerder hij/zij de kraam inneemt tot het einde van de markt of zoveel eerder of later hij/zij de kraam bemant. Bij slecht weer dient de huurder er voor zorg te dragen, dat u de kraam gaat tuien.Artikel 3.
Prijs volgens bevestiging en wordt vooraf geïncasseerd van uw rekening zoals u die op het aanmeldformulier heeft ingevuld.Artikel 4.
Bij/na beëindiging van de huur dient de huurder het gehuurde schoon op te leveren.Artikel 5.
Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Aan het gehuurde mag niet gezaagd, gespijkerd, verplaatsingen of getimmerd worden, of andere bewerkingen.
Het beplakken, beschilderen en anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.Artikel 6.
Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt door de huurder zelf of door derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich tijdens op- of afbouw of gedurende het evenement binnen of buiten het gehuurde bevinden.Artikel 7.
Aanwijzingen van de verhuurder, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stip te worden opgevolgd. De organisatie heeft ten allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige kerstmarkten te weigeren.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan deze markt op eigen risico. Daarnaast kan de organsatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
Huurders zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid tegenover derden.
Huurder is zelf vanaf de toewijzing van hun standplaats/kraam, tot einde huurtermijn verantwoordelijk voor deze plaats, dus zorg dat de kappen goed vast blijven en dat u de plaats/kraam aan het eind netjes achterlaat.
Schade toegebracht aan in huur gekregen kraam(en) komen voor rekening van de standhouder.Artikel 8.
Als u heeft gereserveerd voor de kerstmarkt bent u ook verplicht om te komen/aanwezig te zijn en betaald u de huurkosten. Tot twee weken voor de kerstmarkt kunt u nog kosteloos annuleren.Artikel 9.
Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar.Artikel 10.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht beslist de organisatie.
Bent u lid?

Geen lid, Wel lid

Wilt u gebruik maken van stroom?

Geen stroom, Wel stroom

Komt u met een Foodtruck?

Geen Foodtruck, Wel Foodtruck

Winkelwagen